Η αγία Βερονίκη

η Αιμορροούσα

12α Ιουλίου

Καταγόταν από την πόλη Πανεάδα, όπου και έδρασε διακηρύσσοντας την χριστιανική πίστη. Αξιώθηκε μάλιστα να συναντήσει τον Κύριο, που τη θεράπευσε από βασανιστική αιμορραγία. Έτσι έλαβε και το όνομά της. Για να τιμήσει και να ευχαριστήσει τότε τον Κύριο, φιλοτέχνησε ένα λαμπρό ανδριάντα, τον οποίο και έστησε μπροστά από το σπίτι της για να τον προσκυνούν οι πιστοί. Στη συνέχεια, η Βερονίκη έγινε μέλος της πρώτης Εκκλησίας, την οποία υπηρέτησε ταπεινά καθ’ όλο το βίο της. Η Αγία απεβίωσε εν ειρήνη σε βαθιά γεράματα.