Ο όσιος και θεοφόρος Συμεών

ο Νέος Θεολόγος

12η Οκτωβρίου

Η προσωνυμία του Νέος υποδηλώνει την επιθυμία των μαθητών του να τον διακρίνουν από το διδάσκαλό του, Στουδίτη μοναχό Συμεών τον Ευλαβή. Ο Συμεών καταγόταν από πλούσια οικογένεια της μικρασιατικής Παφλαγονίας και έλαβε αξιόλογη εγκύκλια παιδεία στην Κωνσταντινούπολη. Αρχικά κατέλαβε σημαντική θέση στις υπηρεσίες του παλατιού, αργότερα εισήλθε ως δόκιμος στη Μονή Στουδίου. Ο Συμεών παράλληλα με την άσκηση αφιερώθηκε και στη συγγραφή πνευματικών έργων. Κέντρο της διδασκαλίας του είναι η προσωπική κοινωνία με τον Θεό, η οποία κατορθώνεται με τα δάκρυα της μετανοίας και την έλλαμψη του θείου φωτός. Η μνήμη του κανονικά τελείται στις 12 Μαρτίου, αλλά επειδή συμπίπτει με τη μεγάλη Σαρακοστή μετατέθηκε στις 12 Οκτωβρίου.