Ο άγιος ιερομάρτυς Θεόδωρος

Επίσκοπος Αλεξανδρείας

12η Σεπτεμβρίου

Ο Άγιος συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες της Αλεξάνδρειας, επειδή με ιδιαίτερο θάρρος κήρυττε τον Χριστό και, αφού τον στεφάνωσαν με ακάνθινο στεφάνι, τον χτυπούσαν στο πρόσωπο και τον τριγύριζαν με αλυσίδες στους δρόμους της πόλης. Υπέστη και άλλα βασανιστήρια. Τελικά, με διαταγή του άρχοντα της Αλεξάνδρειας αποκεφαλίστηκε κι έτσι έλαβε το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας δόξας.