Οι άγιοι μάρτυρες Κυντιλλιανός, Μάξιμος και Δάδας

13η Απριλίου

Έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και κατάγονταν από την Οζοβία. Όταν έγινε ο διωγμός κατά των χριστιανών, φυλακίστηκαν. Κατόπιν, τους χτύπησαν σκληρά και τους έριξαν ξανά στη φυλακή. Εκεί οι ειδωλολάτρες κατέβαλαν πολλές και ποικίλες προσπάθειες για να τους παρασύρουν στην άρνηση του Χριστού. Αυτοί όμως έμειναν πιστοί μέχρι τέλους και αξιώθηκαν του μαρτυρικού στεφάνου, αφού αποκεφαλίστηκαν για την πίστη τους.