Ο όσιος Ιάκωβος

Επίσκοπος Νισίβεως

13η Ιανουαρίου

Έζησε στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου. Καταγόταν από τη Νίσιβη της Μεσοποταμίας, της οποίας έγινε και επίσκοπος. Ήταν άριστος γνώστης της Αγίας Γραφής και συγχρόνως ασκητικός στην προσωπική του ζωή. Ο όσιος Ιάκωβος πίστευε ότι ο επίσκοπος πρέπει να φαίνεται από τα έργα του και όχι από την εξωτερική εμφάνιση και επίδειξη. Ο Όσιος είχε πάρει μέρος και στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας. Αλλά εκτός από ευσέβεια, διακατεχόταν και από ένθερμη φιλοπατρία. Όταν κάποτε οι Πέρσες πολιόρκησαν τη Νίσιβη, ο επίσκοπος Ιάκωβος υπήρξε ο κύριος συντελεστής – με τη δύναμη της πίστης του και την ηθική επιρροή του – της απόκρουσης των εχθρών και της διάλυσης της πολιορκίας. Πέθανε σε βαθιά γεράματα.