Ο προφήτης Μιχαίας

(8ος αι. π.Χ.)

14η Αυγούστου

Ο προφήτης Μιχαίας έζησε στην Ιερουσαλήμ το 748-696 π.Χ. επί των βασιλέων Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου. Ήταν γιος του Ιωράμ, ανήκε στη φυλή του Ιούδα (κατ’ άλλους στη φυλή του Εφραίμ) και γεννήθηκε στην κωμόπολη Μορασθή, γι’ αυτό και ονομάστηκε και Μορασθίτης. Ο Μιχαίας, σχεδόν σύγχρονος με τον προφήτη Ησαΐα, είναι τρίτος στη σειρά των 12 λεγομένων «μικρών προφητών». Όλο του το έργο είναι ένα φλογερό κήρυγμα εναντίον της αδικίας, της εκμετάλλευσης και της αρπαγής. Η προφητεία του αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στις προφητείες του προανήγγειλε την καταστροφή της Σαμάρειας και την έλευση του Σωτήρα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα κεφάλαια ελέγχονται οι παρανομίες και η διαφθορά των αρχόντων, των ιερέων και των διδασκάλων, η αγνωμοσύνη του λαού προς τον ευεργέτη Θεό και προαναγγέλλονται τιμωρίες. Στα κεφάλαια 4-5 ο προφήτης κάνει λόγο για τις υποσχέσεις του Θεού. Στο 6ο, που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο διάλογο μεταξύ Θεού και λαού, απειλούνται τιμωρίες και τέλος στο 7ο παρέχεται βέβαιη η ελπίδα της απολύτρωσης.

Ο Μιχαίας δε σταμάτησε να ελέγχει το λαό του Ισραήλ, από τον οποίο ζητούσε να είναι συνεπής στα καθήκοντά του απέναντι στον Θεό και να διάγει βίο ευσεβή. Ο Μιχαίας, λόγω του ότι ήταν σφοδρός ελεγκτής των παρανομιών του Αχαάβ (βασιλιά του Ιούδα), ο οποίος ήταν αμαρτωλός και έρρεπε προς την ειδωλολατρία, καταδιωκόταν από αυτόν και σωζόταν φεύγοντας στα όρη. Αλλά όταν βασίλευσε ο γιος του Αχαάβ, Ιωράμ, μη ανεχόμενος τους ελέγχους, τον συνέλαβε και τον κρέμασε. Το σώμα του προφήτη περισυνέλεξαν οι συγγενείς του και το έθαψαν στη Μορασθή. Γενικά, το βιβλίο του Μιχαία, που γράφτηκε στην εβραϊκή γλώσσα, διακρίνεται για τη γλαφυρότητα και τη σαφήνεια των φράσεών του.

Απολυτίκιον

Ὡς ὄρος περίοπτον καὶ ἐμφανὲς ἀληθῶς, προεῖδες ἐν Πνεύματι τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, Μιχαία θεόπνευστε· ὅθεν οἱ εὑρηκότες ἐν αὐτῇ σωτηρίαν, βαίνουσιν ὡς προέφης ἐν ταῖς τρίβοις Κυρίου γεραίροντες, προφῆτα, τὴν πάνσεπτον μνήμην σου.