Ο άγιος μάρτυς Ισίδωρος

της Χίου

14η Μαΐου

Ήταν ναύτης του βασιλικού στόλου στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Κάποια μέρα, που μοίρα του στόλου ήταν αγκυροβολημένη στη Χίο, καταγγέλθηκε στο ναύαρχο Νουμέριο ότι ο Ισίδωρος είναι χριστιανός. Ο Νουμέριος δεν άργησε να ακούσει το ίδιο και από τον ίδιο τον Ισίδωρο, όταν τον προσκάλεσε να ομολογήσει. Τότε τον έδειραν σκληρά και κατόπιν τον έριξαν στη φυλακή. Ο πατέρας του μόλις έμαθε το γεγονός αυτό, αμέσως κίνησε για τη Χίο, πολύ στενοχωρημένος γιατί ο γιος του εγκατέλειψε την πατροπαράδοτη ειδωλολατρική θρησκεία. Όταν έφτασε στη Χίο δεν δυσκολεύτηκε να δει το γιο του. Ο Ισίδωρος μόλις αντίκρυσε τον πατέρα του, με πολλή ευλάβεια και στοργή τον ασπάστηκε συγκινημένος. Το ίδιο έκανε και ο πατέρας του αλλά δεν άργησε να εκφράσει και την θλίψη του γι’ αυτόν. Ο Ισίδωρος του είπε ότι μάλλον έπρεπε να χαίρεται, διότι είδε το φως που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας του τον παρακάλεσε θερμά να επιστρέψει στην ειδωλολατρία, αλλά ο Ισίδωρος έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του. Τότε, οργισμένος αυτός, τον καταράστηκε και παρότρυνε το Νουμέριο να τον θανατώσει το συντομότερο. Και πράγματι ο Ισίδωρος μετά από πολλά βασανιστήρια αποκεφαλίστηκε. Έτσι επαληθεύεται ο λόγος του Κυρίου, ότι «δεν θα είναι μόνο οι ξένοι εναντίον των αγωνιζόμενων χριστιανών, αλλά και οι άνθρωποι του σπιτιού τους. Και θα παραδώσει στο θάνατο ο άπιστος πατέρας το πιστό παιδί του».

Ἀπολυτίκιον

Ὡς στρατευθεὶς τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, τῶν ἐπιγείων τὴν στρατείαν ἀπώσω καὶ εὐθαρσῶς ἐκήρυξας Χριστὸν τὸν Θεόν· ὅθεν τὸν ἀγῶνά σου καλὸν ἐκτελέσας, Μάρτυς θεοδόξαστος τοῦ Σωτῆρος ἐδείχθης. Ὃν ἐκδυσώπει σῴζεσθαι ἡμᾶς τοὺς σὲ τιμῶντας, παμμάκαρ Ἰσίδωρε.