Ο άγιος ιερομάρτυς Θεράπων

14η Μαΐου

Ο άγιος Θεράπων ήταν επίσκοπος και Μάρτυρας. Όλα τα γραπτά κείμενα που αναφέρονταν στην ζωή και την δράση του Αγίου καταστράφηκαν και εξαφανίστηκαν, γι’ αυτό δεν γνωρίζουμε ούτε την καταγωγή του, ούτε πότε έζησε, ούτε το τρόπο που έλαβε τον στέφανο του μαρτυρίου. Οι μόνες πληροφορίες που έχουμε για τον Άγιο αυτόν άνδρα προέρχονται από εικόνες και από προφορικές πληροφορίες. Φαίνεται ότι χρημάτισε επίσκοπος Κύπρου, όπου και ετάφη το Άγιο λείψανό του. Η αγιογραφία τον ιστορεί ότι άνηκε στην τάξη των μοναχών. Έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και πρόσφερε την αρχιερατική του διακονία στη Μεγαλόνησο, στο αγιοτόκο αυτό ταλαιπωρημένο νησί. Ο άγιος Θεράπων ποίμανε πιστά και συνειδητά το λαό του Θεού.

Ήταν το παράδειγμα του καλού ποιμένος, έτσι όπως τον ζωγραφίζει ο Κύριος στις σελίδες του Ευαγγελίου. Πρόσφερε τις ταπεινές του υπηρεσίες αθόρυβα και μυστικά. Ήταν ο τύπος κι ο υπογραμμός των πιστών που του εμπιστεύθηκε ο Κύριος. Είχε τη συναίσθηση, όχι πως διαφεντεύει και κυβερνά, αλλά πως ποιμαίνει το λαό του Θεού. Ένα άλλο στοιχείο που διακρίνουμε στον άγιο Θεράποντα, είναι αυτό του Μάρτυρος. Μαρτύρησε για την αγάπη του και την πίστη του στον Θεό. Τον κατέσφαξαν επάνω στην Αγία Τράπεζα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας! Όταν οι Αγαρηνοί ετοιμάζονταν για να λεηλατήσουν το νησί, ο Άγιος εμφανίστηκε σε πιστούς και ζήτησε να μεταφερθεί το λείψανό του στην Κωνσταντινούπολη, όπως και έγινε. Τώρα, εκεί όπου βρίσκεται, αναβλύζει μύρο και πραγματοποιεί θαύματα σε αυτούς που προστρέχουν σε αυτόν με ειλικρινή πίστη.