Οι άγιοι μάρτυρες Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος

και Κέλσιος

14η Οκτωβρίου

Μαρτύρησαν επί αυτοκρατορίας Νέρωνα (57-68 μ.Χ.). Οι γονείς του Ναζαρίου, Αφρικανός και Περπέτουα, λέγεται ότι υπήρξαν μαθητές του αποστόλου Πέτρου, ο οποίος τους οδήγησε στην χριστιανική πίστη και τους βάπτισε. Ο γιος τους έμεινε ορφανός σε νεαρή ηλικία, μέσα σε μια διαφθαρμένη κοινωνία. Αλλά ο Ναζάριος είχε κληρονομήσει τις αρετές των γονέων του. Έμεινε αγνός και άμεμπτος. Όταν έγινε 20 χρονών διαμοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και άρχισε περιοδείες, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο με πολλή καρποφορία. Όταν πήγε στα Μεδιόλανα, συνάντησε δύο ευσεβείς άνδρες, τον Προτάσιο και τον Γερβάσιο. Εκεί, οι τρεις μαζί, δια του θείου λόγου, πέτυχαν πολλές κατακτήσεις. Όχι μόνο από το λαό, αλλά και από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Κατόπιν, ο Ναζάριος πήγε στη Γαλλία, όπου με το δίχτυ του λόγου είχε πολλές επιτυχίες. Μεταξύ αυτών που πίστεψαν ήταν και μια νεαρή ψυχή, ο Κέλσιος. Όταν ο Ναζάριος επέστρεψε στα Μεδιόλανα τον συνέλαβαν. Προηγουμένως, είχαν συλλάβει και τους Προτάσιο και Γερβάσιο. Ο έπαρχος Αννουλίνος, όταν είδε ότι δεν άλλαζαν την πίστη τους, όλους, μαζί με το νεαρό Κέλσιο, τους αποκεφάλισε.

Ἀπολυτίκιον

Tετράριθμον σύνταγμα τῶν Ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ, Ναζάριον μέλψωμεν, σὺν Γερβασίῳ ὁμοῦ, Προτάσιον Κέλσιον· οὗτοι γὰρ τὴν Τριάδα, ἀνεκήρυξαν πᾶσι, λύσαντες δι’ ἀγώνων, τὴν πολύθεον πλάνην. Αὐτῶν Χριστὲ ἱκεσίαις, πάντας ἐλέησον.