31η οκτωβρίου – Ο άγιος Ιάκωβος

Ο άγιος Ιάκωβος Επίσκοπος Μυγδονίας ένας από τους 318 θεοφανείς Πατέρες της Νίκαιας 31η Οκτωβρίου Ανήκε στη φάλαγγα των μεγάλων εκείνων αγωνιστών Επισκόπων για τους οποίους ο ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι μετείχαν στη Σύνοδο της Νίκαιας φέροντας τις ένδοξες πληγές και...

31η οκτωβρίου – Οι άγιοι μάρτυρες Σέλευκος και Στρατονίκη

Οι άγιοι μάρτυρες Σέλευκος και Στρατονίκη οι Σύζυγοι 31η Οκτωβρίου Από νεαρή ηλικία ενώθηκαν με τα άγια δεσμά του γάμου. Ήταν γνήσιο χριστιανικό ζεύγος κατά το συζυγικό πρότυπο το οποίο με τόση τελειότητα παρουσιάζει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του....

31η οκτωβρίου – Ο άγιος μάρτυς Επίμαχος

Ο άγιος μάρτυς Επίμαχος ο Αιγύπτιος 31η Οκτωβρίου Διέπρεψε μεταξύ των αθλητών του Χριστού, τους οποίους τόσο πολλούς και λαμπρούς εξέθρεψε η Αίγυπτος κατά τους δεινούς διωγμούς της Εκκλησίας. Μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και κατέφυγε στην έρημο όπου ασκήθηκε...

31η οκτωβρίου – Οι άγιοι ιερομάρτυρες Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος

Οι άγιοι ιερομάρτυρες Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος Απόστολοι από τους Ο΄ (70) 31η Οκτωβρίου Οι πέντε πρώτοι από αυτούς παρουσιάζονται ως συνεργοί δόκιμοι στην προς Ρωμαίους επιστολή του αποστόλου Παύλου. Ο Στάχυς τοποθετήθηκε από τον...

30η οκτωβρίου – Ο άγιος Κλεόπας

Ο άγιος Κλεόπας Απόστολος από τους Ο΄ (70) 30η Οκτωβρίου Κατά τον ευαγγελιστή και απόστολο Λουκά ο Κλεόπας ήταν ο ένας από τους δύο εκείνους μαθητές του Κυρίου, οι οποίοι κατά την ημέρα της αναστάσεώς Του πορεύονταν από τα Ιεροσόλυμα προς το χωριό Εμμαούς. Οι δύο...

30η οκτωβρίου – Οι άγιοι μάρτυρες Ζηνόβιος και Ζηνοβία

Οι άγιοι μάρτυρες Ζηνόβιος και Ζηνοβία τα αδέλφια 30η Οκτωβρίου Έζησαν και μαρτύρησαν την εποχή που ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων Διοκλητιανός είχε κινήσει σκληρό διωγμό εναντίον των χριστιανών. Κατάγονταν από τις Αιγαίς της Κιλικίας και ήταν κληρονόμοι μεγάλης...