Ο άγιος Κλεόπας

Απόστολος από τους Ο΄ (70)

30η Οκτωβρίου

Κατά τον ευαγγελιστή και απόστολο Λουκά ο Κλεόπας ήταν ο ένας από τους δύο εκείνους μαθητές του Κυρίου, οι οποίοι κατά την ημέρα της αναστάσεώς Του πορεύονταν από τα Ιεροσόλυμα προς το χωριό Εμμαούς. Οι δύο μαθητές αντιλήφθηκαν πως ο συνοδοιπόρος τους ήταν ο Χριστός, όταν επέμειναν να μείνει μαζί τους στο χωριό Εμμαούς επειδή πλησίαζε να βραδιάσει και Εκείνος πριν από το φαγητό ευλόγησε – όπως συνήθιζε – τον άρτο και άρχισε να τους το μοιράζει. Τότε «διηνοίχθησαν αυτών οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν», αλλά την ίδια στιγμή «και αυτός άφαντος εγένετο απ’ αυτών». Επέστρεψαν τότε οι δύο μαθητές αμέσως στα Ιεροσόλυμα και διηγήθηκαν στους έντεκα μαθητές του Κυρίου και στους άλλους που ήταν μαζί τους όλα όσα συνέβησαν στο δρόμο και πώς γνώρισαν τον αναστάντα Κύριο.