Ο άγιος ισαπόστολος Βλαδίμηρος

Βασιλιάς των Ρώσων (949-1015 μ.Χ.)

15η Ιουλίου

Ειδωλολάτρης, ηγεμόνας της Ρωσίας, ήταν γιος του ειδωλολάτρη Σβιετοσλάβου και εγγονός της βασίλισσας Όλγας, που πρώτη ασπάστηκε τον χριστιανισμό στη Ρωσία. Χριστιανός βαπτίστηκε το 988 μ.Χ. στη Χερσώνα της Ταυρικής, με ομαδικό βάπτισμα των Ρώσων, και μετά την επιστροφή του στο Κίεβο από τη Σουηδία (είχε διωχθεί από τα αδέλφια του) οδήγησε στο βάπτισμα τους άρχοντες και το λαό. Νυμφεύτηκε την αδελφή των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου και Κωνσταντίνου του Η΄, Άννα και πολιτεύτηκε ως αληθινός χριστιανός. Αποβίωσε το 1015 μ.Χ. Θεωρείται ισαπόστολος.