Ο άγιος απόστολος Αριστόβουλος

Επίσκοπος Βρετανίας

15η Μαρτίου

Ανήκε στο χορό των 70 αποστόλων και ακολούθησε σε μερικές περιοδείες τον Απόστολο Παύλο. Εκτιμώντας αυτός τη διδακτική ικανότητα του Αριστοβούλου, καθώς και τα διοικητικά του χαρίσματα που συνοδεύονταν με γνήσιο ζήλο για την πίστη, τον έκανε επίσκοπο Βρετανίας. Οι τότε κάτοικοι ήταν εντελώς απολίτιστοι και βάρβαροι, προσκολλημένοι τυφλά στις χυδαίες και ανόητες δεισιδαιμονίες τους. Γι’ αυτό το έργο του Αριστοβούλου συνάντησε μεγάλη αντίσταση. Πολλές φορές κινδύνευσε η ζωή του ενώ υπέφερε αμέτρητα βάσανα και θλίψεις. Αλλά η θεία χάρη δεν άφησε χωρίς αποτέλεσμα τις προσπάθειές του. Αρκετοί από του κατοίκους πίστεψαν στον Χριστό και στα άγρια εκείνα μέρη ιδρύθηκε χριστιανική Εκκλησία. Μ’ αυτόν τον τρόπο πέθανε ο άγιος Αριστόβουλος, καλλιεργώντας αυτήν την εκκλησία με άγρυπνη επιμέλεια και επεκτείνοντας τη με ακούραστη φιλοπονία, σ’ όλα αντάξιος του αδελφού και Αποστόλου επίσης, Βαρνάβα.