31η Μαρτίου – Ο όσιος Ακάκιος ο Ομολογητής

Ο όσιος Ακάκιος ο Ομολογητής Επίσκοπος Μελιτινής 31η Μαρτίου Έζησε τον 5ο αι. μ.Χ. περίπου το 431. Διακρινόταν πολύ για τις αρετές του, την παιδεία του και τον ορθόδοξο ζήλο του. Όταν τάραξε την Εκκλησία η αίρεση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ο Ακάκιος...

31η Μαρτίου – Ο άγιος ιερομάρτυς Υπάτιος

Ο άγιος ιερομάρτυς Υπάτιος Επίσκοπος Γαγγρών 31η Μαρτίου Ο Υπάτιος καταγόταν από την Κιλικία της Μ. Ασίας, διετέλεσε επίσκοπος Γαγγρών στα χρόνια του Μεγ. Κωνσταντίνου και συμμετείχε στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια κατά της πλάνης του Αρείου, όπου και διέλαμψε...

30η Μαρτίου – Ο όσιος Ιωάννης

Ο όσιος Ιωάννης ο εν τω φρέατι 30η Μαρτίου Γεννήθηκε στα χρόνια των διωγμών της εκκλησίας από τους ειδωλολάτρες. Η ευσεβής μητέρα του τον πότισε με τα νάματα της χριστιανικής θρησκείας και αργότερα ο Ιωάννης κατέφυγε στην έρημο, όπου αφοσιώθηκε στην μελέτη και στην...

30η Μαρτίου -Ο όσιος Ιωάννης της Κλίμακος

Ο όσιος Ιωάννης της Κλίμακος ο Σιναΐτης 30η Μαρτίου Έζησε τον 6ο μ. Χ. αιώνα. Ονομάζεται Σιναΐτης, αλλά και άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Την προσηγορία Σιναΐτης έλαβε από το Μοναστήρι του Σινά στο οποίο είχε εγκαταβιώσει και του οποίου εχρημάτισε και ηγούμενος. Της...