30η Μαρτίου

Γεννήθηκε στα χρόνια των διωγμών της εκκλησίας από τους ειδωλολάτρες. Η ευσεβής μητέρα του τον πότισε με τα νάματα της χριστιανικής θρησκείας και αργότερα ο Ιωάννης κατέφυγε στην έρημο, όπου αφοσιώθηκε στην μελέτη και στην πνευματική άσκηση. Επειδή όμως το μέρος που έμενε ήταν μια μικρή σπηλιά, αναγκάστηκε ο ευσεβής ερημίτης να χρησιμοποιήσει σαν ασκητήριο ένα ξεροπήγαδο. Γι’ αυτό επονομάστηκε “Ιωάννης ο εν τω φρέατι”. Μετά από καιρό ήρθαν κι άλλοι στον τόπο εκείνο, όπου έκτισαν μικρά κελλιά για τον εαυτό τους. Αλλά ο Ιωάννης δεν ήθελε να φύγει από εκείνο το ξεροπήγαδο. Επικοινωνούσε όμως με τους νεοελθόντες και χρησίμευε ως πολύτιμος σύμβουλος και καθοδηγός τους. Έτσι ώστε η μικρή εκείνη αδελφότητα καταρτιζόταν και προαγόταν κατά Χριστόν από αυτόν. Ο Ιωάννης πέθανε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα.