Ο άγιος ιερομάρτυς Υπάτιος

Επίσκοπος Γαγγρών

31η Μαρτίου

Ο Υπάτιος καταγόταν από την Κιλικία της Μ. Ασίας, διετέλεσε επίσκοπος Γαγγρών στα χρόνια του Μεγ. Κωνσταντίνου και συμμετείχε στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια κατά της πλάνης του Αρείου, όπου και διέλαμψε λόγω της πνευματικής του διαύγειας και της ψυχικής του αγνότητας. Ο Υπάτιος ήταν μορφή από εκείνες που δόξασαν την Εκκλησία στους πρώτους αιώνες της και αγωνίσθηκαν για το θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Στο ποιμαντικό του έργο εξακολούθησε να διδάσκει και να καθοδηγεί το ποίμνιό του, αλλά κυρίως αντιμαχόταν τις αιρέσεις και ιδιαίτερα την πλάνη των Ναυτιανών. Είχε αξιωθεί του χαρίσματος της θαυματοποιίας και έτσι βοήθησε και θεράπευσε πολλούς πιστούς. Βοήθησε μάλιστα και το βασιλιά Κωνστάντιο – γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου – όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα θηρίο. Ο Άγιος με μοναδική ρωμαλεότητα πλησίασε το φοβερό θηρίο, το οποίο και ημέρεψε με τη δύναμη της προσευχής του. Το πλήθος εξεπλάγη από το γεγονός αυτό, για αυτό και άρχισε να δοξολογεί τον Θεό που φανέρωσε έναν τέτοιο θαυματουργό άνθρωπο. Ο βασιλιάς επίσης, του απένειμε τιμές και διέταξε να ζωγραφίσουν την εικόνα του Αγίου, την οποία τοποθέτησε σε περίοπτη θέση. Το λαμπρό έργο του όμως εξόργισε τους αιρετικούς και για αυτό αποφάσισαν να τον εξοντώσουν. Τότε, οι προβατόσχημοι αυτοί λύκοι με άγριο τρόπο, αφού χρησιμοποίησαν σαν όργανα αχρείους ειδωλολάτρες, στην κατάλληλη ευκαιρία σε μια κρημνώδη περιοχή, με ρόπαλα, μαχαίρια και ξύλα χτύπησαν τον Υπάτιο μέχρι θανάτου. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του ενταφιασμού του συνέβησαν πολλά θαύματα και προσελκύσθηκε πλήθος ανθρώπων στο χριστιανισμό.

Ἀπολυτίκιον

Ὁσίως ἱέρευσας, τῷ ἐπὶ πάντων Θεῷ, καὶ πρόεδρος ἔνθεος, τῆς Ὲκκλησίας Γαγγρῶν, ἐδείχθης Ὑπάτιε· ὅθεν θαυματουργίαις, διαλάμπων ποικίλαις, σύνθρονον τῶ Τεκόντι, τὸν Υἱὸν ὡμολόγεις, δι’ ὃν καὶ χαίρων ἤθλησας, Ἱερομάρτυς ἔνδοξε.

Ἦχος δ’

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Ἄνθιμε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.