Ο όσιος Χριστόδουλος

 

ο Θαυματουργός, της Πάτμου

16η Μαρτίου

 

Έκτισε τη μονή στην Πάτμο του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Γεννήθηκε το 1020 μ.Χ. στη Νίκαια της Βιθυνίας και ανατράφηκε από γονείς ευσεβεστάτους και ορθοδόξους, τον Θεόδωρο και την Άννα. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Ιωάννης. Η σχολική του επίδοση υπήρξε αξιοσημείωτη.

Από νεαρός ακόμα στράφηκε στη μοναχική ζωή. Είχε πλούτο λαμπρών πλεονεκτημάτων και αρετών. Διότι δεν ήταν μόνο ευσεβής ψυχή, αγαθή καρδιά, χρηστός χαρακτήρας, αλλά και δυναμικός, ευφυής, δραστήριος και τολμηρός. Αργότερα με συνδρομή του βασιλιά Αλεξίου του Κομνηνού (1081-1118 μ.Χ.), έκτισε τη Μονή στην Πάτμο, όπου και μόνασε. Αλλά οι επιδρομές των βαρβάρων και συγκεκριμένα των Αράβων τον ανάγκασαν να πάει στην Εύβοια. Η διαμονή του στην Εύβοια διήρκεσε 7-8 χρόνια, όπου και πέθανε το 1101 μ.Χ. Το ιερό λείψανο του Χριστοδούλου, μετακομίστηκε αργότερα στη Μονή της Πάτμου, όπου σώζεται μέχρι σήμερα.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’

Τῆς Νικαίας τὸν γόνον καὶ τῆς Πάτμου τὸ καύχημα, καὶ τῶν Μοναζόντων τὸ κλέος, θεοφόρον Χριστόδουλον, τιμήσομεν ἐν ὕμνοις ἀδελφοί, τὸ σκῆνος προσπτυσσόμενοι αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν τὴν ἴασιν τῶν σωμάτων κράζωντες∙ δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.