Οι άγιοι Μαρκιανός και Πουλχερία

οι ευσεβείς Βασιλείς

17η Φεβρουαρίου

Η Πουλχερία ήταν θυγατέρα του βασιλιά Αρκαδίου και εγγονή του Θεοδοσίου του Μεγάλου. Ο Μαρκιανός παντρεύτηκε την Πουλχερία και διαδέχθηκε στο θρόνο τον αδερφό της Θεοδόσιο τον Β΄ την 25η Αυγούστου του 450 μ.Χ. Καταγόταν από τη Θράκη, ήταν άνδρας ευσεβέστατος και έγινε μαζί με τη γυναίκα του Πουλχερία θερμός προστάτης της Εκκλησίας. Συγκάλεσε μάλιστα τη Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκηδόνα, στην οποία προήδρευσε μαζί με την Πουλχερία. Έτσι συντέλεσε στην ειρήνευση της Εκκλησίας καταδικάζοντας τους αιρετικούς Ευτυχή και Διόσκορο. Η Πουλχερία πέθανε το 453 μ.Χ., ο δε Μαρκιανός το 457 μ.Χ. Έφυγαν δε και οι δύο με τη συνείδηση αναπαυμένη ότι ξεπλήρωσαν με τον ιερότερο τρόπο τα βασιλικά τους καθήκοντα τόσο προς το κράτος, όσο και προς την Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία. Ο θάνατός τους προκάλεσε μεγάλο πένθος και ειλικρινή δάκρυα.