Ο άγιος Θεοδόσιος ο Μέγας

ο ευσεβής Βασιλιάς

17η Ιανουαρίου

Η μνήμη του Μεγάλου Θεοδοσίου από τον άγιο Νικόδημο τοποθετείται τη 17η Ιανουαρίου, την ημέρα της κοιμήσεώς του. Σε άλλους συναξαριστές η μνήμη του σημειώνεται την 9η και 10η Νοεμβρίου. Ο Θεοδόσιος καταγόταν από γένος αξιωματούχων. Γενναιότατος στρατηγός και ο ίδιος, ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Ανατολής το 379 μ.Χ. από τον Γρατιανό. Υπήρξε προστάτης της ορθόδοξης πίστης, ευλαβής προς τον κλήρο και συγκάλεσε τη Β’ Οικουμενική Σύνοδο για να αποκαταστήσει την εκκλησιαστική ειρήνη. Πέθανε τη 17η Ιανουαρίου 395 μ.Χ. Το λείψανό του από τα Μεδιόλανα μετακομίσθηκε και κατατέθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Για τα στρατηγικά του κατορθώματα, για τις υπηρεσίες του στην ορθόδοξη πίστη και Εκκλησία, για την ηθική του μεγαλοφροσύνη, για τη χριστιανική του μετριοφροσύνη και την ειλικρινή και πανηγυρική αφοσίωσή του στη θρησκεία μας, ονομάστηκε από την ιστορία “Mέγας”, η δε Εκκλησία δίκαια τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων της.