Ο άγιος Κοσμάς

ο Ομολογητής, Επίσκοπος Χαλκηδόνας

18η Απριλίου

Από παιδί ποτίστηκε με τα νάματα της ευσέβειας και διακρίθηκε και όταν ήταν ακόμα λαϊκός για τον ζήλο του στις αρχές της Ορθοδοξίας. Άκμαζε τότε η μανία των εικονομάχων και η Εκκλησία βρισκόταν σε ακατάπαυστο σάλο. Μεταξύ και αυτής της ιεραρχίας βρίσκονταν επίσκοποι οι οποίοι θέλοντας να αρέσουν στους εικονομάχους αυτοκράτορες, συμμετείχαν κι αυτοί στον άφρονα και ανίερο πόλεμο. Ο Κοσμάς από πόθο να συμμετάσχει πιο επίσημα και αποτελεσματικά στους ορθόδοξους αγώνες, χειροτονήθηκε ιερέας και κατόπιν ανέβηκε στο αξίωμα του επισκόπου Χαλκηδόνας. Από τη θέση αυτή ύψωσε τη φωνή του υπέρ των αγίων εικόνων και έλαμψε μεταξύ των προμάχων αυτών. Απειλές αυτοκρατορικές, διωγμοί, φυλακίσεις και εξορίες δεν μπόρεσαν να ελαττώσουν το θάρρος του και να τον εμποδίσουν από τον αθλητικό του δρόμο. Οι αγώνες και τα παθήματά του τον ανέδειξαν μεταξύ των ομολογητών της Ορθοδοξίας.