Ο άγιος μάρτυς Αιθέριος

18η Ιουνίου

Ανήκει και αυτός στην ατέλειωτη και ένδοξη φάλαγγα των μαρτύρων της χριστιανικής πίστης. Η χάρη του Θεού τον έκανε από τη γη ακόμα, πολίτη του ουρανού. Η διάνοια και η καρδιά του ήταν ελεύθερες από κάθε παχυλότητα και γεμάτες πνευματικότητα. Νεκρός απέναντι στον κόσμο, δηλαδή στην αμαρτία, ζούσε μόνο για τον Χριστό. Αλλά στο διωγμό επί Διοκλητιανού ο Αιθέριος συνελήφθη. Ούτε οι απειλές όμως, ούτε οι υποσχέσεις, ούτε οι ραβδισμοί, ούτε οι μαστιγώσεις, ούτε οι ανοιγμένες πληγές στάθηκαν ικανές να κάμψουν την πίστη του Αιθερίου. Πιστός μέχρι θανάτου, έφυγε από τον κόσμο αυτό για να πάει εκεί όπου βρίσκεται η αγαλλίαση του Παραδείσου.