Ο άγιος απόστολος Άρχιππος

19η Φεβρουαρίου

Ήταν από τις Κολοσσές, όπου τον γνώρισε και τον έφερε στην πίστη του Χριστού ο Παύλος. Ήταν τέτοιος ο ζήλος του και η όλη προθυμία και ευσέβειά του, ώστε γρήγορα ξεχώρισε ο μαθητής Άρχιππος και συστρατιώτης του ένδοξου διδασκάλου του. Αυτόν το χαρακτηρισμό τού δίνει ο Παύλος στην προς Φιλήμονα επιστολή του. Τον Άρχιππο αναφέρει και στην προς Κολασσαείς επιστολή του, εφιστώντας του την προσοχή στο να εκτελεί πιστά τη διακονία την οποία παρέλαβε στο όνομα και κατά το θέλημα του Κυρίου. Στην επιτέλεση αυτής της αποστολής του συνελήφθη με διαταγή του επάρχου Ανδροκλή. Αρνούμενος να θυσιάσει στα είδωλα, του έβγαλαν τα ρούχα και τον έχωσαν μέσα σ’ ένα λάκκο μέχρι τη μέση. Από τη θέση αυτή τον κάλεσαν ξανά να αρνηθεί τον Ιησού. Εκείνος απάντησε ομολογώντας Τον και πάλι μεγαλόφωνα. Τότε τον κέντησαν για πολλή ώρα με βελόνες εμπρός, πίσω, στο λαιμό, τις μασχάλες, τα πλευρά, τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα, το κεφάλι. Αλλά και πάλι έμενε αμετακίνητος στην πίστη του. Ο Ιησούς ήταν η προσευχή και ο ύμνος του. Πυκνός και βαρύς λιθοβολισμός έδωσε τέλος στη ζωή του. Και στο στεφάνι του αποστόλου προστέθηκε και το στεφάνι του μάρτυρα.