Ο όσιος Μακάριος

ο Αιγύπτιος

19η Ιανουαρίου

Καταγόταν από την Αίγυπτο. Ήταν ασκητικότατος αναχωρητής. Διήγε το βίο του με προσευχή και εγκράτεια. Σε ένα κελλί στην έρημο ασκούνταν στην αρετή με πόνους και υποδειγματική καρτερία. Για τους ασκητικούς του αγώνες ο Μακάριος ονομάστηκε “Μέγας” και η φήμη του διαδόθηκε σχεδόν σε όλα τα ασκητήρια της Αιγύπτου. Οι αρετές του Οσίου οδήγησαν κοντά του πλήθος κόσμου που ζητούσε να τον συμβουλευτεί και να διδαχτεί από το κήρυγμά του. Ο Μακάριος μάλιστα, για να απομονώνεται και να προσεύχεται, είχε σκάψει με τα χέρια του μία σήραγγα που οδηγούσε σε σπήλαιο. Με την επίπονη άσκησή του ο Όσιος αξιώθηκε να επιτελεί θαύματα και να προλέγει τα μέλλοντα. Ανάμεσα στα μεγάλα θαύματά του ήταν και η ανάσταση νεκρού. Έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Θεοδοσίου (373 μ.Χ.) και πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 90 χρονών.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α

Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι Ἄγγελος, καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε Πατὴρ ἡμῶν Μακάριε, νηστείᾳ ἀγρυπνίᾳ προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.