Ο άγιος μάρτυς Ζώσιμος

19η Ιουνίου

Ήταν στρατιωτικός όταν βασιλιάς στη Ρώμη ήταν ο Τραϊανός. Δέχτηκε τη χριστιανική διδασκαλία, βαπτίστηκε και διετέλεσε ένας από τους θερμότερους χριστιανούς. Ο έπαρχος όμως της Αντιόχειας της Πισιδίας Δομετιανός, σφοδρός πολέμιος της Εκκλησίας του Χριστού, διέταξε το θάνατό του αφού είδε ότι καμιά απειλή και προτροπή δεν μπόρεσε να τον σύρει και πάλι στη λατρεία των ειδώλων. Στην αρχή τον έδειραν και του ξέσχισαν τα πλευρά, τα οποία κατόπιν έκαψαν με πυρωμένο σίδερο. Όταν κι αυτά δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, τον αποκεφάλισαν κι έτσι ο Ζώσιμος κέρδισε το αθάνατο στεφάνι του μαρτυρίου.