Ο άγιος μάρτυς Κωνσταντίνος

ο Αλαμάνος, ο Θαυματουργός

1η Ιουλίου

Μαρτύρησε στην Κύπρο μαζί με τρεις άλλους μοναχούς όταν διοικητής του νησιού ήταν ο Σαβίνος. Κατάγονταν από διάφορα μέρη και αρχικά είχαν μεταβεί στην Παλαιστίνη για να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους. Η μνήμη τους εορτάζεται στην Κύπρο, στο χωριό Ορμήδεια όπου βρέθηκε ο τάφος τους με τα θαυματουργά τους λείψανα.