Ο άγιος Λέων

Επίσκοπος Κατάνης

20η Φεβρουαρίου

Έζησε στα χρόνια 836-912 μ.Χ. και η καταγωγή του ήταν από τη Ραβέννα της Ιταλίας. Οι γονείς του εναρμόνιζαν κατά τον καλύτερο τρόπο ευγένεια και ευσέβεια. Θεωρούσαν καλή αποκατάσταση των παιδιών τους την καλή ανατροφή και τη διάπλασή τους με φόβο Θεού.

Με αυτή την ανατροφή, λοιπόν, μεγάλωσε και ο Λέων. Παρακολούθησε μεγάλες σπουδές και έγινε άριστος επιστήμονας. Όμως, με τις χριστιανικές βάσεις που είχε πάρει από τους γονείς του κατάφερε και διέφυγε τους καπνούς της υπερηφάνειας με ταπεινό και αγαθό φρόνημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φλεγόμενος να υπηρετήσει με αφοσίωση την Εκκλησία, αποφάσισε να ιερωθεί.

Το ταπεινό του φρόνημα, η σεμνή πολιτεία του και η θεολογική του κατάρτιση τον έκαναν να διακριθεί ανάμεσα στους συγχρόνους του και με τη χάρη του Θεού ανήλθε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης εκτελώντας άριστα τα καθήκοντά του. Οι μεγάλες του αρετές ανέδειξαν τον Λέοντα επίσκοπο Κατάνης στη Σικελία. Στη διακονία του αυτή εργάστηκε με όλη του την ψυχή, διδάσκοντας και φροντίζοντας για τις ψυχές και τα σώματα των φτωχών και των ορφανών. Χάρη στις πολλές αρετές του έλαβε το χάρισμα να θαυματουργεί. Πέθανε ειρηνικά και το τίμιο λείψανό του ενταφιάστηκε στο ναό της Αγίας Λουκίας, που ο ίδιος είχε κτίσει.

Ἀπολυτίκιον

Ἱερέων ἀκρότης, εὐσεβείας διδάσκαλος καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, Ἱεράρχα πανόλβιε· ἠθῶν γὰρ οὐρανίων τῷ φωτί, τοῦ Πνεύματος πλουτήσας τὴν ἰσχύν, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας καὶ τὰς ψυχάς, Λέον τῶν προσιόντων σοι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.