Η αγία Λυδία

η Φιλιππισία

20ή Μαΐου

Πάροικος των Φιλίππων της Μακεδονίας από τα Θυάτειρα της Μ. Ασίας και πωλήτρια πορφυρών υφασμάτων, διακρινόταν για την αγαθή προαίρεση, την ευθύτητα και την ειλικρίνεια του χαρακτήρα της. Ο απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του πέρασε από τη Μ. Ασία στη Μακεδονία και κήρυξε το λόγο του Θεού. Ήταν η πρώτη από τις γυναίκες των Φιλίππων που πίστεψε στον Χριστό οικογενειακώς και βαπτίσθηκε στα νερά του ποταμού Ζυγάκτου. Η προσχώρηση της πορφυροπώλιδας των Φιλίππων στον χριστιανισμό οφείλεται – και υπογραμμίζεται μάλιστα από τον ιερό υμνογράφο – σε τρεις παράγοντες: στην ευδοκία του Θεού, στο κήρυγμα του Παύλου και στην καλοπροαίρετη και ειλικρινή της διάθεση. Είναι η πρώτη Ευρωπαία Αγία.

Είναι η προστάτης των υφασματοπωλών.