Οι όσιοι Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ

Κτίτορες της Νέας Μονής Χίου

20ή Μαΐου

Κατάγονταν από τη Χίο. Ασκήτευαν σε μια σπηλιά στο όρος Προβάτειο. Εκεί κοντά, βρήκαν σε ένα δένδρο μυρσίνης κρεμασμένη την εικόνα της Θεοτόκου και ανήγειραν προς τιμή της ναό. Αργότερα, με τη συνδρομή του Κωνσταντίνου του μοναχού (1042 μ.Χ.), έκτισαν τη μεγαλοπρεπή Νέα Μονή, στην οποία ο αυτοκράτορας δώρισε κτήματα και αφιερώματα, σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει. Εκεί λοιπόν, πέρασαν την ζωή τους ασκητικά και απεβίωσαν ειρηνικά.