Ο άγιος απόστολος Ναθαναήλ

22α Απριλίου

Η λέξη Ναθαναήλ σημαίνει δώρο Θεού. Ο απόστολος Ναθαναήλ καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, όπου ο Χριστός έκανε το πρώτο του θαύμα, τη μετατροπή του νερού σε κρασί. Λέγεται ότι στο γάμο της Κανά, στον οποίο παρευρέθηκε η Παναγία και ο Ιησούς, ήταν και ο Ναθαναήλ. Μελετούσε τις Γραφές και περίμενε τον Μεσσία. Στενή φιλία τον συνέδεε με τον απόστολο Φίλιππο. Όταν ο απόστολος Φίλιππος του μίλησε για τον Χριστό ο Ναθαναήλ μπήκε και αυτός στην ομάδα των Δώδεκα.

Τον Ναθαναήλ αναφέρει ο ευαγγελιστής Ιωάννης. Από τους υπόλοιπους Ευαγγελιστές αναφέρεται και ως Βαρθολομαίος (που σημαίνει υιός (βαρ) του Θολομαίου). Όταν ο Ιησούς, μετά την ανάστασή του, εμφανίζεται στους μαθητές του στη θάλασσα της Τιβεριάδας, μεταξύ των μαθητών αναφέρεται και ο Ναθαναήλ που είναι από την Κανά της Γαλιλαίας. Μετά την ανάληψη του Κυρίου ο Ναθαναήλ εργάστηκε και αυτός με μεγάλο ζήλο για το αποστολικό έργο υπέρ του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας.