Ο όσιος Καλλίνικος

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

23η Αυγούστου

Πρόκειται για τον Πατριάρχη Καλλίνικο Α’, που διαδέχτηκε τον Παύλο τον Γ’. Ήταν προηγουμένως πρεσβύτερος της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και σκευοφύλακας του Ναού των Βλαχερνών. Ο Καλλίνικος ο Α’ είχε μεγάλα πλεονεκτήματα λόγου και ήθους, και γι’ αυτόν ο Εφραίμιος λέγει ότι ήταν «ανήρ λόγω βίω τε και καλώς εμπρέπων». Στα χρόνια όμως της πατριαρχίας του, βασίλευε ένας ασύνετος αυτοκράτορας, ο Ιουστινιανός Β’. Αυτός λοιπόν, για να κάνει μια πολυτελή βρύση στ’ ανάκτορά του, διάλεξε σαν τόπο το χώρο που βρισκόταν ο Ναός της Θεοτόκου. Και απαίτησε από τον Καλλίνικο να δώσει ευχή να γκρεμίσουν το Ναό! Ο Καλλίνικος απάντησε ότι η Εκκλησία έχει ευχές για την ανέγερση των ναών και όχι για τον κρημνισμό. Στην πίεση όμως του αυτοκράτορα, ο Καλλίνικος εξεφώνησε: «Ας είναι δόξα εις σε Χριστέ μου, ότι πάντοτε ανέχεσαι και υπομένεις». Ήταν δηλαδή μια ευχή εις βάρος του αυτοκράτορα. Πράγματι το 695 μ.Χ. ο Ιουστιανιανός Β’ έπεσε από τον στρατηγό Λεόντιο και μέσα στον ιππόδρομο του έκοψαν τη μύτη και τον εξόρισαν στη Χερσώνα. Αργότερα, το 705 μ.Χ., όταν με προδοσία μαζί με τους Σλάβους μπήκε στην Κωνσταντινούπολη, το πρώτο του θύμα ήταν ο πατριάρχης Καλλίνικος. Τον καταδίκασε χωρίς δίκη, τον τύφλωσε και τον εξόρισε στη Ρώμη. Ο Πατριάρχης Καλλίνικος πατριάρχευσε από το 693 έως το 705 μ.Χ..