Οι άγιοι μάρτυρες

 

Αριστοκλής ο Πρεσβύτερος, Δημήτριος ο Διάκονος

 

και Αθανάσιος ο Αναγνώστης

23η Ιουνίου

Ήταν και οι τρεις Κύπριοι και έζησαν κατά τον διωγμό της Εκκλησίας επί Διοκλητιανού. Ο Αριστοκλής στην αρχή δε θέλησε να βάλει σε κίνδυνο την ζωή του, διότι ήθελε να συνεχίσει την πνευματική οικοδομή των εν Χριστώ αδελφών του. Ανέβηκε λοιπόν σε ένα βουνό και κρύφτηκε μέσα σε μία σπηλιά. Αλλά μάθαινε ότι στις πόλεις πολλοί πιστοί έχυναν θαρραλέα το αίμα τους για την αγία πίστη του Χριστού και έκρινε ότι δεν του επιτρεπόταν, σαν ιερέας που ήταν, να βρίσκεται σε ασφάλεια, ενώ λαϊκοί, γυναίκες και παιδιά αψηφούσαν τα ξίφη και τη φωτιά, για την πίστη τους. Κατέβηκε στη Σαλαμίνα της Κύπρου, πήγε στο ναό της πόλης, όπου βρήκε προσευχομένους τον διάκονο Δημήτριο και τον αναγνώστη Αθανάσιο. Συμπροσευχήθηκαν και μετά από συνεννόηση βγήκαν και οι τρεις και στήριζαν τους διωκόμενους αδελφούς τους. Μόλις πληροφορήθηκε αυτό ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας, τους συνέλαβε. Και αφού απέτυχε να τους μεταπείσει με υποσχέσεις και απειλές, μετά από πολλά βασανιστήρια τους αποκεφάλισε.