Το Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου

 

και Βαπτιστή Ιωάννη

24η Ιουνίου

Το δρόμο από τον οποίο πέρασε ο Κύριος προετοίμαζε ο ένδοξος Πρόδρομος (γι’ αυτό και ονομάστηκε έτσι). Ο Ιωάννης δε διέθετε μόνο το χάρισμα της προφητείας, αλλά αξιώθηκε και τη μεγαλύτερη χαρά: βάπτισε και το Μεσσία, τον Οποίο και ομολογούσε σε όλη την ζωή του. Αλλά και ο ίδιος γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν ιερέας και βρισκόταν στο θυσιαστήριο, όταν παρουσιάστηκε εμπρός του άγγελος Κυρίου και του ανήγγειλε ότι θα αποκτήσει γιο, που θα ονομαστεί Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας δυσκολευόταν να πιστέψει τον αγγελιοφόρο του Θεού. Η γυναίκα του ήταν στείρα και ηλικιωμένη και άρα ήταν αδύνατο να κυοφορήσει. Αυτές τις αμφιβολίες του τις εξέφρασε στον άγγελο, ο οποίος του είπε ότι και το παιδί θα γεννηθεί και ο ίδιος θα τιμωρηθεί, μένοντας προσωρινά κωφάλαλος, αφού επέδειξε τόση απιστία στη δύναμη του Θεού! Πράγματι η γυναίκα του Ελισσάβετ γέννησε έπειτα από 9 μήνες.

Ένα δεύτερο θαυμαστό γεγονός συνέβη κατά την 8η ημέρα της περιτομής του παιδιού: οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία. Όμως η γλώσσα του Ζαχαρία λύθηκε, την στιγμή που έγραφε σε ένα πλακίδιο το όνομα “Ιωάννης”. Τότε ο Ζαχαρίας, φωτισμένος από τον Θεό, άρχισε να ψάλλει τη 2η ωδή της Καινής Διαθήκης. Όλος ο κόσμος τότε πλημμύρισε χαρά και αγάπη, γιατί κατάλαβε ότι γεννήθηκε ο Πρόδρομος της παρουσίας του αναμενόμενου Μεσσία.

Ἀπολυτίκιον

Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, ἀξίως εὐφημῆσαί σε, οὐκ εὐποροῦμεν ἡμεῖς, οἱ πόθῳ τιμῶντές σε· στείρωσις γὰρ τεκούσης καὶ πατρὸς ἀφωνία, λέλυνται τῇ ἐνδόξῳ, καὶ σεπτῇ σου γεννήσει, καὶ σάρκωσις Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, κόσμῳ κηρύττεται.