Ο όσιος Συμεών

ο Θαυμαστορείτης

24η Μαΐου

Η λαμπρή του πορεία είχε προαναγγελθεί πριν από τη σύλληψή του, η οποία ήταν αποτέλεσμα προσευχής και ευλάβειας της μητέρας του Μάρθας. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στη μητέρα του ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και της προμήνυσε ότι το παιδί της θα είχε μια θαυμαστή πορεία προς τη θεογνωσία και την αρετή! Ο πατέρας του Ιωάννης ήταν από την Έδεσσα, αλλά ο Συμεών γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Αντιόχεια στα χρόνια του βασιλιά Ιουστίνου Α΄ (574 μ.Χ.). Όταν ήταν πέντε χρονών, ένας τρομερός σεισμός κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Αντιόχειας. Ο πατέρας του βρισκόταν μέσα στο σπίτι και σκοτώθηκε επειδή κατέρρευσε η στέγη. Η μητέρα του Μάρθα σώθηκε, διότι εκείνη τη στιγμή ήταν σε κάποιο ναό της πόλης. Το ίδιο και ο μικρός Συμεών, που μόνος του είχε βγει από το σπίτι και πήγε στον κοντινό ναό του αγίου Στεφάνου. Η Μάρθα όταν βρήκε τον Συμεών, δόξασε τον Θεό διότι κράτησε τουλάχιστον το παιδί της ζωντανό και θεώρησε ότι το γεγονός ήταν αποτέλεσμα της θείας πρόνοιας. Από τότε με περισσότερο ζήλο μόρφωνε το παιδί της σύμφωνα με τα θεία παραγγέλματα.

Από πολύ μικρός ο Όσιος, ήταν μόλις 6 ετών (!), πλήρης χάριτος και Πνεύματος Αγίου, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και ανέβηκε σε ένα όρος για να αφιερωθεί στον Θεό. Στη συνέχεια, πήγε σε ένα μοναστήρι όπου πήρε τα υψηλότερα διδάγματα χριστιανικής αγωγής. Όταν ο Συμεών μεγάλωσε, πήγε στη Σελεύκεια, σε ένα μικρό μοναστήρι στο Θαυμαστό όρος, όπου υπήρχαν μόνο ξερολίθια. Εκεί ανέβηκε σε ένα μικρό στύλο και έζησε τη σκληρότερη ασκητική ζωή επί 45 χρόνια! Εκεί βρισκόταν ένας περίφημος ασκητής, ο Ιωάννης. Κοντά του ο Συμεών πήρε περισσότερα και υψηλότερα διδάγματα χριστιανικής ζωής και μελέτησε συστηματικότερα τις Γραφές. Τόσο δε καλή διαγωγή είχε μέσα στο μοναστήρι, που κάποτε κάποιος φθονερός συμμοναστής του προσπάθησε να τον μαχαιρώσει, αλλά από θαύμα το χέρι του ξεράθηκε επί τόπου. Ο αμνησίκακος Συμεών προσευχήθηκε, σταύρωσε το χέρι τού παρ’ ολίγον φονιά του και αμέσως αυτό θεραπεύτηκε. Ο Θεός, για τη θερμότητα της πίστης του, έδωσε στον Συμεών το χάρισμα να θεραπεύει δαιμονισμένους. Και όπως ο Κύριός μας, έτσι και ο Συμεών, μέχρι που αποδήμησε, «δαιμόνια πολλά εξέβαλε».

Λόγω της θαυμαστής του καρτερίας και της ευλογίας του Θεού, αξιώθηκε να ζήσει 85 χρόνια και να αποτελέσει πρότυπο μοναχικού βίου. Εκοιμήθη εν ειρήνη και μετέβη στην ουράνια μακαριότητα.

Ἀπολυτίκιον

Ὡς ἀείφωτος λύχνος δωρεῶν, τῆς ἀσκήσεως ἐν τῷ θαυμαστῷ πάτερ ὄρει διαπρέψας, ἀνέλαμψας καὶ κλίμακα ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν τὸν στῦλόν σου ὑπέθου ἀληθῶς. Συμεὼν θαυματοφόρε, τοῖς εὐσεβῶς προστρέχουσι τῇ μάνδρᾳ σου· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Ἦχος α’

Ὑπομονῆς στῦλος γέγονας, ζηλώσας τοὺς προπάτορας Ὅσιε, τὸν Ἰὼβ ἐν τοῖς πάθεσι, τὸν Ἰωσὴφ ἐν τοῖς πειρασμοῖς, καὶ τὴν τῶν ἀσωμάτων πολιτείαν ὑπάρχων ἐν σώματι, Συμεὼν Πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.