Η αγία μάρτυς Σεβαστιανή

24η Οκτωβρίου

Έζησε και μαρτύρησε όταν ήταν αυτοκράτορας των Ρωμαίων ο Δομετιανός (81 – 96 μ.Χ.). Κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη από τον απόστολο Παύλο. Όταν ο ηγεμόνας Σέργιος πληροφορήθηκε τη χριστιανική δράση της Αγίας, διέταξε να τη συλλάβουν και να τη βασανίσουν. Τα βασανιστήριά της η Σεβαστιανή τα υπέμεινε με μεγάλη καρτερία, προσευχόμενη διαρκώς στον Χριστό να της δώσει δύναμη. Οι δήμιοι τελικά την αποκεφάλισαν και η αγία Σεβαστιανή έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.