Ο άγιος ιερομάρτυς Ρηγίνος

Επίσκοπος Σκοπέλου

25η Φεβρουαρίου

Καταγόταν από τη Λιβαδειά από γονείς χριστιανούς και χειροτονήθηκε επίσκοπος Σκοπέλου. Μετά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια, η καταδικασθείσα από αυτή αίρεση του Αρείου εξακολουθούσε να έχει πολλούς οπαδούς. Σε αυτή λοιπόν την πάλη που συνεχιζόταν, συμμετείχε με πολύ ζήλο υπέρ της Ορθοδοξίας ο Ρηγίνος, που πήρε μέρος και στη Σύνοδο του 347 στη Σαρδική επί αυτοκρατόρων Κωνσταντίου και Κώνσταντος, και η οποία Σύνοδος αποδέχτηκε τα δόγματα του Συμβόλου της Πίστεως. Με την τόλμη των λόγων του αντιμετώπισε τους αρειανούς και τους ευσεβιανούς. Επί Ιουλιανού του Παραβάτου, όμως, η Εκκλησία διέτρεξε κρισιμότατη περίοδο. Ο ασεβής αυτός αυτοκράτορας, αφού στην αρχή υποκριτικά έκανε τον ανεξίθρησκο, κατόπιν καταδίωξε σκληρά τους ορθόδοξους επισκόπους ζητώντας να διαλύσει την Εκκλησία και να επιβάλει την πλάνη της ειδωλολατρίας. Αυτή την εποχή ο Ρηγίνος υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Αφού συνελήφθη, υπέστη βασανισμούς και τελικά αποκεφαλίστηκε. Το άγιο λείψανο του ιερομάρτυρα Ρηγίνου μεταφέρθηκε στην Κύπρο. Από εκεί δε, ένα μέρος από αυτό, το μετέφεραν στη Σκόπελο, όπου το εναπόθεσαν στο μοναστήρι του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.