Οι άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος

οι Νοτάριοι

25η Οκτωβρίου

Έζησαν και άθλησαν κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ. Ήταν ταχυγράφοι (νοτάριοι) του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Παύλου του Ομολογητού, ο οποίος είχε διαδεχτεί τον Πατριάρχη Αλέξανδρο. Τα χρόνια εκείνα απασχολούσε τη χριστιανοσύνη η αίρεση του Αρείου, οπαδός της οποίας ήταν ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος. Ο ασεβής αυτοκράτορας, μεταξύ των άλλων, συνέλαβε τον Παύλο, ο οποίος έμεινε πιστός στα δόγματα της ορθής πίστης, και τον εξόρισε στην Αρμενία, όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο από αρειανούς. Οι άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος έμειναν πιστοί στο φρόνημα του αγίου Πατριάρχη και δεν ενέδωσαν στις πιέσεις των αρειανών. Αντιθέτως, διακήρυτταν σε κάθε ευκαιρία ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ομοούσιος του Πατρός. Ο κακόδοξος Κωνστάντιος δεν ανέχτηκε τη στάση των Αγίων και διέταξε να τους συλλάβουν. Σε όλες τις προσπάθειές του να πείσει τους δύο άνδρες να δεχτούν την αιρετική διδασκαλία του Αρείου, ο αυτοκράτορας αντιμετώπιζε την άρνησή τους. Οι άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος βρήκαν τελικά μαρτυρικό θάνατο από τους δήμιους του αυτοκράτορα.

Είναι οι προστάτες των συμβολαιογράφων.

Ἀπολυτίκιον

Ζῆλον ἔνθεον, ἀναλαβόντες, ἠμαυρώσατε, Ἀρείου πλάνην, ὁμοούσιον Τριάδα κηρύττοντες, Μαρκιανὲ καὶ θέοφρων Μαρτύριε, ὀρθοδοξίας οἱ ἄσειστοι πρόβολοι. Θεῖοι Μάρτυρες, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.