Ο άγιος Πορφύριος

Επίσκοπος Γάζης

26η Φεβρουαρίου

Καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, αλλά η θεολογική του δράση απλώθηκε σε πολλές περιοχές. Αρνούμενος την κοσμική και πλούσια ζωή που του πρόσφερε η οικογένειά του, αποσύρθηκε αρχικά σε μία σκήτη στην Αίγυπτο για να αφιερωθεί στη μοναχική ζωή και στη συνέχεια πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου χειροτονήθηκε ιερέας. Γρήγορα έλαβε το αξίωμα του επισκόπου Γάζης και επιδόθηκε σε θαυμαστά και ιερά έργα, καθώς είχε λάβει το θείο χάρισμα να επιτελεί θαύματα. Το έργο του όμως έβρισκε δυσκολίες από τις αντιδράσεις των ειδωλολατρών και των αιρετικών, που χρησιμοποιούσαν τα όργανα της εξουσίας εναντίον των χριστιανών. Στην προσπάθειά του να πολεμήσει τους αιρετικούς και να προστατεύσει το ποίμνιό του από τις αδικίες, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για να ζητήσει τη βοήθεια του αυτοκράτορα. Εκεί, και με τη συμβολή του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, συνάντησε τη βασίλισσα Ευδοξία, η οποία τον τίμησε και προσφέρθηκε να τον βοηθήσει. Μάλιστα, λέγεται ότι ο Άγιος έκανε θαυμαστή πρόρρηση – την κυοφορία αρσενικού παιδιού από τη βασίλισσα– και έτσι, παρά τις αρχικές του αντιδράσεις, ο βασιλιάς δέχτηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματά του. Με γραπτή εντολή του εκδιώχθηκαν οι αιρετικοί από τη Γάζα και με την οικονομική του συνεισφορά ο μακαριστός Πορφύριος κατάφερε να ανεγείρει εκκλησίες εκεί όπου προηγουμένως βρίσκονταν ειδωλολατρικοί ναοί. Μετά από είκοσι τέσσερα έτη χρηστού και πλούσιου σε θαύματα ιερατικού βίου, ο όσιος Πορφύριος εξεδήμησε προς Κύριον.

Ἀπολυτίκιον

Πορφυραυγέσιν ἀρετῶν λαμπηδόσι, καταλαμπρύνας σεαυτὸν Ἱεράρχα, καθάπερ φῶς ἐξέλαμψας Πορφύριε σοφέ· λόγοις γὰρ καὶ θαύμασιν, ἀληθῶς διαπρέψας, πᾶσιν ἐβεβαίωσας, εὐσεβείας τὴν χάριν· καὶ νῦν Χριστῷ ἀΰλως λειτουργῶν, ὑπὲρ τοῦ κόσμου μὴ παύσῃ δεόμενος.