Οι άγιοι ιερομάρτυρες Ερμόλαος, Έρμιππος και

Ερμοκράτης

26η Ιουλίου

Ανήκαν στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας της Νικομήδειας στη Μ. Ασία και έζησαν επί Μαξιμιανού και Διοκλητιανού. Όταν συνελήφθη ο άγιος Παντελεήμων, δεν μπόρεσε να πει ψέματα όταν τον ρώτησε ο Μαξιμιανός από ποιον διδάχτηκε το χριστιανισμό. Έτσι, αποκάλυψε την ταυτότητα του Ερμόλαου, τον οποίο συνέλαβαν αμέσως. Μαζί με τον Ερμόλαο παρουσιάστηκαν στον τύραννο και οι συνεργάτες του ιερείς, Έρμιππος και Ερμοκράτης, και καθώς είχαν κοινή αδελφική ζωή, επέλεξαν και τον κοινό θάνατο. Οι Άγιοι αποκεφαλίστηκαν στη Νικομήδεια περίπου το 305 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον

Ιἑρετεύσαντες, γνησίως Ἅγιοι, τῷ πρυτανεύσαντι, ὑμῖν τὰ κρείττονα, τοῦ μαρτυρίου τὴν ὁδόν, ἠνύσατε γηθοσύνως, ἱερὲ Ἑρμόλαε, σὺν Ἑρμίππῳ Ἑρμόκρατες, τρίστυλον ἑδαίωμα, Ἐκκλησίας γενόμενοι· διὸ ἐκδυσωπεῖτε ἀπαύστως, σώζεσθαι πάντας πάσης βλάβης.