Ο όσιος Στέφανος

26η Μαρτίου

Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Λέοντα του Αρμενίου. Αφοσιώθηκε με θέρμη στην ασκητική ζωή και δεν άργησε να διακριθεί για την υπέροχη αρετή του. Σαν ηγούμενος της μονής Τριγλίας, διακρίθηκε όχι μόνο για τη συνετή και χρηστή διοίκησή του, αλλά και διότι φρόντιζε με ζήλο για το πνευματικό μέρος της μοναστηριακής ζωής, που είναι και ο κυριότερος σκοπός της. Αλλά όταν ο εικονομάχος Λέων ο Ε΄ εξέδωσε διαταγές εναντίον των αγίων εικόνων, τότε ο ηγούμενος Στέφανος άφησε το μοναστήρι του και κατέβηκε στις πόλεις. Εκεί στήριζε τους διωκόμενους και ενίσχυε την άκαμπτη αντίστασή τους. Για τις ενέργειές του αυτές συνελήφθη και υποβλήθηκε σε φυλακίσεις και εξορίες. Μέσα σε αυτές τις κακοπάθειες, άφησε την τελευταία του πνοή.