Η Μετάσταση του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστή Ιωάννη

του Θεολόγου και αγαπημένου μαθητή του Κυρίου

26η Σεπτεμβρίου

Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης. Ήταν ψαράς, όπως και ο αδελφός του αποστόλου Ιακώβου. Ο άγιος Ιωάννης ήταν ο αγαπημένος μαθητής τού Χριστού. Προηγουμένως υπήρξε μαθητής του Ιωάννη του Βαπτιστή. Στο κάλεσμα του Χριστού ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος εγκατέλειψαν την αλιεία και ακολούθησαν τον Χριστό. Ο Ιωάννης ήταν ο μόνος που έμεινε πιστός μέχρι την σταύρωση. Κάτω από τον Σταυρό στεκόταν, όταν ο Ιησούς του ανέθεσε την φροντίδα της Θεοτόκου. Εγκαθίσταται στην Έφεσο. Επί Δομιτιανού εξορίστηκε από την Έφεσο στην Πάτμο, όπου δέχτηκε με θεία έμπνευση την γνωστή θεία Αποκάλυψη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, επειδή δεν μπορούσε να μιλάει πολύ στις συνάξεις των χριστιανών, στις οποίες τον μετέφεραν βαστάζοντάς τον, επαναλάμβανε: «τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους», λέγοντας πώς αυτό είναι αρκετό, αφού η αγάπη είναι η εντολή του Κυρίου. Δίδαξε το λόγο τού Θεού στη Μ. Ασία, έκανε πλήθος θαυμάτων και βάπτισε πολλούς χριστιανούς. Ο άγιος Ιωάννης πέθανε σε βαθιά γεράματα στην Έφεσο και τάφηκε έξω απ’ αυτήν. Μετά από μερικές μέρες, μαθητές του και πολλοί χριστιανοί πήγαν να προσκυνήσουν και είδαν τον τάφο άδειο. Ο Άγιος αναστήθηκε και μετέστη στην αιώνια ζωή σύμφωνα με κάποια παράδοση. Η εκκλησία μας δέχεται ότι στον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου συνέβη ό,τι και με την αγαπημένη Μητέρα Του: ο Ιωάννης ναι μεν πέθανε και τάφηκε, αλλά μετά 3 ημέρες αναστήθηκε και μετέστη στην αιώνια ζωή.

Ἀπολυτίκιον

Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον· δέχεταί σε προσπίπτοντα ὁ ἐπιπεσόντα, τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.