Ο άγιος Συμεών

ο Αδελφόθεος, Επίσκοπος Ιεροσολύμων

27η Απριλίου

Δεύτερος επίσκοπος Ιεροσολύμων (έγινε πρώτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων μετά τη δολοφονία του Ιάκωβου) και ετεροθαλής αδελφός του Κυρίου μας ως γιος του Ιωσήφ, ακολούθησε στο θάνατο τον αδελφό και Θεό του, με τον ίδιο θάνατο, τον σταυρικό. Ο άγιος Συμεών ήταν ένας από τους τέσσερεις γιους του Ιωσήφ, του μνηστήρα της Υπεραγίας Θεοτόκου, τους οποίους απέκτησε από την πρώτη του γυναίκα. Οι άλλοι τρεις γιοί του ήταν ο Ιάκωβος, ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων, ο Ιωσής και ο Ιούδας. Ονομαζόταν και Σίμων, που είναι υποκοριστικό του ονόματος Συμεών, όπως ακριβώς κι ο Απόστολος Πέτρος ονομαζόταν και Σίμων άλλα λέγεται και Συμεών στην αρχή της δεύτερης καθολικής του επιστολής.

Λόγω της αγωνιστικότητας και της βαθιάς πίστης του τιμήθηκε με το αξίωμα του επισκόπου και κατάφερε από τη θέση αυτή να σώσει πολλούς ανθρώπους με το φως της θεογνωσίας. Ως δεύτερος επίσκοπος των Ιεροσολύμων, μετά τον αδελφό του Ιάκωβο, παρέμεινε με αφοσίωση κοντά στον Χριστό και υπήρξε σκληρός πολέμιος των ειδωλολατρών. Ποίμανε θεάρεστα το ποίμνιό του για είκοσι και πλέον χρόνια με πολλούς κόπους και ιδρώτες και οδήγησε πολλούς πεπλανημένους Έλληνες και Ιουδαίους στην θεογνωσία.

Το 82 μ.Χ., ως συγγενής του Χριστού, καταδικάστηκε να πιει δηλητήριο από σκορπιούς, φίδια κ.α. Δεν έπαθε όμως το παραμικρό. Αφού υπέμεινε πολλά βάσανα για την πίστη του Χριστού, τελείωσε την ζωή του δια του μαρτυρίου. Σταυρώθηκε όπως ο αδελφός του μα και Κύριος και Διδάσκαλός του Ιησούς Χριστός, το έτος 98 μ.Χ., σε ηλικία εκατόν είκοσι ετών. Στο συναξάρι του διαβάζουμε μεταξύ άλλων: “Αδελφά πάσχεις Συμεών τω Κυρίω, ξύλω κρεμασθείς, ως αδελφός Κυρίου”. Δηλαδή, ως αδελφός του Κυρίου, συμπάσχεις με τον αδελφό σου με το να κρεμασθείς στο ξύλο του σταυρού.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’

Χριστοῦ σὲ συγγενῆ, Συμεὼν ἱεράρχα, καὶ Μάρτυρα στεῤῥόν, ἱερῶς εὐφημοῦμεν, τὴν πλάνην ὀλέσαντα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσαντα˙ ὅθεν σήμερον, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἁμαρτημάτων τὴν λύσιν, εὐχαῖς σου λαμβάνομεν.