Ο όσιος Παλλάδιος

28η Ιανουαρίου

Μέγας ασκητής ο Παλλάδιος, έκτισε ένα μικρό κελλί σε ένα βουνό που ονομαζόταν Ίμμαι (ή Ίμμη). Εκεί, με πολλή αγρυπνία, νηστεία και συνεχή προσευχή, αξιώθηκε από τον Θεό να θαυματουργεί. Κάποτε, μάλιστα, βρέθηκε μπροστά στην πόρτα του κάποιος έμπορος σφαγμένος, που τον είχε σφάξει και ληστέψει κάποιος ληστής. Τότε, όλοι καταδίκασαν τον Παλλάδιο ως φονιά του εμπόρου. Ο Παλλάδιος, όμως, προσευχήθηκε και ανέστησε τον έμπορο, ο οποίος αμέσως έδειξε τον αληθινό φονιά, που ήταν μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς που κατηγορούσαν τον Παλλάδιο. Το θαύμα αυτό έκανε να αποκτήσει ο Παλλάδιος φήμη αγίου ανδρός σε όλα τα περίχωρα. Έτσι λοιπόν, αφού έζησε θεοσεβώς, τελείωσε ειρηνικά την επίγεια ζωή του.