Οι άγιοι απόστολοι και διάκονοι

Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων και Παρμενάς

28η Ιουλίου

Ανήκαν στους εβδομήντα μαθητές του Κυρίου. Εξελέγησαν από τους δώδεκα Αποστόλους με σκοπό «διακονείν τραπέζαις». Ήταν, δηλαδή, μεταξύ των επτά εκλεγμένων διακόνων της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Κήρυτταν το λόγο του Χριστού, ενώ παράλληλα μεριμνούσαν για τα άπορα μέλη της Εκκλησίας, ιδιαίτερα για τα ορφανά και τις χήρες. Ο Πρόχορος ακολούθησε ως συνοδοιπόρος τον επιστήθιο φίλο του Χριστού, Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή, και μετά την κοίμηση και τη μετάστασή του χειροτονήθηκε επίσκοπος στην Εκκλησία της μικρασιατικής Νικομήδειας. Ο Νικάνωρ και ο Παρμενάς έμειναν στα Ιεροσόλυμα. Ο Τίμων, ελληνιστής, χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους επίσκοπος στη Βόστρα της Αραβίας, όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο. Για το κήρυγμά τους βασανίστηκαν και βρήκαν μαρτυρικό θάνατο και οι τέσσερις. Κηδεύτηκαν από τους ίδιους τους Αποστόλους κάτω από το πένθος όλης της Εκκλησίας, την οποία υπήρετησαν με τόσο ζήλο και επιτυχία. Η Εκκλησία μας για να τους τιμήσει ανέδειξε τον καθένα χωριστά “πιστό διάκονο εν Κυρίω”.

Ἀπολυτίκιον

Ὡς θεῖοι συνέκδημοι, τῶν Ἀποστόλων Χριστοῦ, θεόθεν ἐκρίθητε, διακονεῖν εὐσεβῶς, τῷ θείῳ πληρώματι, Πρόχορε θεηγόρε, σὺν Νικάνορι ἅμα, Τίμων ὁ θεοκῆρυξ, Παρμενᾶς τε ὁ θεῖος, πρεσβεύοντες τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.