Ο άγιος μάρτυρας Ευστάθιος

από την Άγκυρα

28η Ιουλίου

Για τη χριστιανική του δράση καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα της πόλης Κορνήλιο, ο οποίος διέταξε να υποβάλουν τον Ευστάθιο στα φριχτότερα βασανιστήρια. Οι ειδωλολάτρες, αφού του τρύπησαν τους αστράγαλους, πέρασαν σχοινί από τις πληγές και έσυραν τον Άγιο από την Άγκυρα μέχρι το Σαγγάριο ποταμό, στον οποίο και τον έριξαν. Όμως, ο Άγιος χάρις στην πρόνοια του Θεού σώθηκε, γεγονός που ντρόπιασε τον Κορνήλιο τόσο πολύ, ώστε αυτοκτόνησε με το μαχαίρι του. Ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του, αφού πρώτα μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων μέσω ενός περιστεριού που στάλθηκε από τον ουρανό.