Ο όσιος Ιλαρίων

 

ο Νέος

28η Μαρτίου

Υπήρξε ηγούμενος της Μονής Πελεκητής. Πρόκειται για την ιερή Μονή του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, κοντά στην Προποντίδα και απέχει μία περίπου ώρα από την κωμόπολη Τρίγλια. Από την Ακολουθία του Αγίου προκύπτει ότι ο Ιλαρίων ακολούθησε το μοναχικό βίο από τη νεανική του ηλικία και διακρινόταν για τα φιλάνθρωπα συναισθήματά του. Εγκωμιάζεται ως θαυματουργός και φαίνεται ότι διώχτηκε από τους εικονομάχους για τις εικονολατρικές του απόψεις. Ο άγιος Ιλαρίων χαρακτηριζόταν για την ιλαρότητα του χαρακτήρα του και εμπνευσμένος από τη χάρη και το φωτισμό του Θεού. Χαρακτηρίζεται ως επίγειος Άγγελος και επουράνιος άνθρωπος. Παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριό του εν ειρήνη.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’

Ἐν σοὶ Πάτερ ἀκριβῶς, διεσώθη τὸ κατ’ εἰκόνα, λαβὼν γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῶ Χριστῷ, καὶ πράττων ἐδίδασκες, ὑπεραρὰν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου, διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὅσιε Ἱλαρίων τὸ πνεύμά σου.