Ο άγιος Ηρωδίων

Απόστολος από τους Ο’ (70)

28η Μαρτίου

Ήταν μεταξύ των εβδομήντα μαθητών του Κύριού μας Ιησού Χριστού. Μετά την ανάληψή του Κυρίου, αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου ως συνεργός των 12 αποστόλων και μάλιστα του Πέτρου. Ξεχώριζε μάλιστα για τη σεμνότητα, την εγκράτεια και την πνευματική του δύναμη. Μετά την ίδρυση της εκκλησίας Πατρών από τον Ανδρέα τον Πρωτόκλητο και το μαρτυρικό του θάνατο τοποθετήθηκε επίσκοπος ο Ηρωδίων. Το ποιμαντικό του καθήκον επετέλεσε με αληθινά αποστολικό ζήλο. Αλλά οι ειδωλολάτρες και Ιουδαίοι εξεγέρθηκαν με λύσσα εναντίον του. Τον συνέλαβαν και κατόπιν δαρμών και αγρίων χτυπημάτων με πέτρες, τον κατάσφαξαν. Έτσι η ζωή του επισφραγίστηκε με τη μεγαλύτερη αυταπάρνηση και το μαρτυρικό αίμα κι εκείνου γονιμοποίησε τον σπόρο του Ευαγγελίου και συντέλεσε στην ταχύτερη καρποφορία του στην ελληνική γη.

Στίχοι

Ρόδον νοητόν ων σαφώς Ηρωδίων, Ξίφει τρυγηθείς, αύθις ανθεί εν πόλω.