Οι άγιοι μάρτυρες Τερέντιος και Νεονίλλη

και τα παιδιά τους

28η Οκτωβρίου

Ήταν μια πραγματική «κατ’ οίκον Εκκλησία». Οικογένεια αληθινά χριστιανική, με μια ψυχή, με μια καρδιά και το ίδιο φρόνημα. Όταν άρχισε ο διωγμός κατά των χριστιανών, ειδοποίησαν τους δύο συζύγους ότι κινδυνεύουν να συλληφθούν. Τότε ο Τερέντιος και η Νεονίλλη αναρωτήθηκαν εάν έπρεπε να φύγουν μακριά προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά τους ή να μείνουν και να περιμένουν με γενναιότητα οποιοδήποτε μαρτύριο.

Οι πέντε γιοι και οι δύο θυγατέρες τους (Σαρβήλος, Νίτας, Ιέραξ, Θεόδουλος, Φώτιος, Βήλη και Ευνίκη) έδωσαν αποφασιστική απάντηση. Γιατί να φύγουν; Ο διωγμός είχε εξαπλωθεί παντού. Έπειτα, η αναχώρησή τους θα ενέσπειρε τον πανικό στους εκεί χριστιανούς. Και το σπουδαιότερο, η Εκκλησία δεν ενισχύεται από φυγάδες, αλλά από μάρτυρες και αθλητές. Έτσι, όλη η οικογένεια αποφάσισε να μείνει σταθερή στην απόφασή της. Και όλοι μαζί, αφού ομολόγησαν τον Χριστό, υπέμειναν πλήθος βασανιστηρίων και με άκαμπτο φρόνημα πέθαναν με αποκεφαλισμό. Είναι οι προστάτες των πολυτέκνων.

Ἀπολυτίκιον

Νόμῳ φύσεως, συνδεδεμένοι, κράτος πίστεως ἐνδεδυμένοι, μαρτυρίου τὴν ὁδόν διηνύσατε, σὺν Νεονίλλῃ θεόφρον Τερέντιε, καὶ ἡ τῶν Παίδων ὑμῶν ἑπτὰς ἔνθεος. Καὶ νῦν ἄφεσιν, αἰτήσασθε παμμακάριστοι, τοῖς μέλπουσιν ὑμών τὴν θείαν ἄθλησιν.