Οι άγιοι μάρτυρες Νίκων, Νέων και Ηλιόδωρος,

και οι λοιπές παρθένες και παιδιά

28η Σεπτεμβρίου

Ο Νίκων, ο Νέων, ο Ηλιόδωρος και μαζί μ’ αυτούς και κάποιες παρθένες και παιδιά φονεύθηκαν όλοι επί Διοκλητιανού. Συγγενείς κατά σάρκα, συνδέθηκαν στενότερα και με πνευματικούς δεσμούς και είχαν κοινά όλα τα υπάρχοντά τους. Στο διωγμό του αυτοκράτορα συνελήφθησαν όλοι στο σπίτι τους να ψάλλουν. Και βάδισαν όλοι προς το μαρτύριο με την ίδια γενναιότητα και προθυμία, και έδωσαν τηn ζωή τους για τη δόξα του Χριστού όχι μόνο χωρίς φόβο, αλλά με χαρά.