Ο άγιος ιερομάρτυς Μάρκος
και οι άγιοι μάρτυρες και αυτάδελφοι
Αλέξανδρος, Αλφειός και Ζώσιμος

28η Σεπτεμβρίου

Ο Μάρκος ήταν βοσκός, καταγόμενος κι αυτός από την Πισιδία όπως και οι άλλοι μάρτυρες που αναφέρονται εδώ. Αν και ήταν γέρος, ήταν δυνατός ακόμα, όπως οι ισχυροί οργανισμοί που αναπνέουν τον καθαρό αέρα των βουνών. Τι έγκλημα είχε κάνει ο καλός αυτός άνθρωπος; Τίποτα. Κατηγορήθηκε όμως ότι προσπαθούσε να μεταδώσει την πίστη του στους ειδωλολάτρες. Γι’ αυτό συνελήφθη και αποκεφαλίστηκε.

Το παράδειγμα του Μάρκου ενθουσίασε τον Αλέξανδρο, τον Αλφειό και τον Ζώσιμο. Σιδηρουργοί αυτοί, διατάχτηκαν να φτιάξουν αλυσίδες με τις οποίες θα δέσμευαν τον Μάρκο. Μαθαίνοντας όμως τα σχέδια αυτά αρνήθηκαν να συμπράξουν στη δέσμευσή του. Είμαστε επαγγελματίες, έλεγαν, δεν είμαστε κακούργοι. Τους κατηγόρησαν κι αυτούς για χριστιανούς και πέθαναν στο βασανιστήριο της στρέβλης.