Οι άγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος

και η αγία μάρτυς Κερκύρα

Απόστολοι από τους Ο’ (70)

29η Απριλίου

Ήταν φίλοι αγαπημένοι του απ. Παύλου. Η ζωντανή τους πίστη κατέστησε τους δύο αυτούς άνδρες επισκόπους της Εκκλησίας (ο Ιάσονας στην Ταρσό, ο Σωσίπατρος στο Ικόνιο). Αφιερώθηκαν στο ιεραποστολικό καθήκον τους με θαυμαστή συνέπεια. Κήρυξαν το θείο λόγο, ίδρυσαν εκκλησίες και προσέλκυσαν πολλούς ανθρώπους στην χριστιανική πίστη. Πήγαν στο νησί της Κέρκυρας για να κηρύξουν το θείο λόγο και να συνεχίσουν την δράση τους. Εκεί, ο ειδωλολάτρης άρχοντας Κερκυλλίνος τους συνέλαβε και τους φυλάκισε. Κάνουν χριστιανούς επτά φημισμένους λήσταρχους του νησιού, τους Σατορνίνο, Ιακίσχολο, Φαυστιανό, Ιανουάριο, Μαρσάλιο, Ευφράσιο και Μαμμίνο, το δεσμοφύλακα Αντώνιο, την οικογένεια του άρχοντα Δατιανού και την κόρη του Κερκυλλίνου, Κερκύρα, της οποίας η πίστη φέρνει πλήθος νέων πιστών. Όταν ο Κερκυλλίνος πνίγηκε σε ένα ναυάγιο τον διαδέχτηκε ο Δατιανός. Η Κερκύρα, κόρη του βασιλιά Κερκυλλίνου, ομολόγησε τον Χριστό, πούλησε όλα της τα κοσμήματα και τα χρήματα τα έδωσε στους φτωχούς. Βασανίστηκε με πολλούς τρόπους και στο τέλος την κρέμασαν και τη θανάτωσαν με βέλη.

Ο απόστολος Σωσίπατρος γνώρισε μαρτυρικό θάνατο, ενώ ο Ιάσων απεβίωσε με ειρήνη σε βαθιά γηρατιά.

Ἀπολυτίκιον

Δυὰς ἡ ὁμότροπος, τῶν Ἀποστόλων Χριστοῦ, Ἰάσων ὁ ἔνδοξος, Σωσίπατρος ὁ κλείνος, συμφώνως τιμάσθωσαν˙ οὗτοι γὰρ δεδεγμένοι, τὸν τῆς χάριτος λόγον, ηὔγασαν ἐν Κερκύρᾳ, εὐσεβείας τὸ φέγγος, πρεσβεύοντες τῷ Κυρίῳ, ὐπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ἀπόστολοι ἅγιοι πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.